czwartek, 21 października 2021 Imieniny: Urszula, Hilaria

Zadbaj o przyszłość gminy

Trwają prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030. To dokument wyjątkowo ważny dla każdego mieszkańca, ponieważ szczegółowo opisuje plan rozwoju Skawiny w niemal wszystkich istotnych obszarach.

Czego potrzebują mieszkańcy, by żyło im się lepiej? Na te i wiele innych pytań odpowiada właśnie Strategia Rozwoju. To dokument zawierający kompleksowy plan działania na najbliższe 9 lat. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy nie jest obowiązkowe, lecz to podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego. Bardzo ułatwia planowanie inwestycji i działań na przyszłe lata, ponieważ zawiera najważniejsze potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców. Wskazuje także kierunki rozwoju Gminy Skawina na przyszłość.To dokument, który jest potrzebny do skutecznego zarządzania gminą i pozyskiwania środków na potrzebne inwestycje.

Nic o nas bez nas

Strategia rozwoju powstaje we współpracy z mieszkańcami. To właśnie oni wiedzą najlepiej, czego oczekują od swojej małej ojczyzny: co się podoba, co należy zmienić i co powinno powstać, by życie w Gminie Skawina było jeszcze bardziej komfortowe. Każdy mieszkaniec, któremu leży na sercu przyszłość i dobro Skawiny może, a wręcz powinien się wypowiedzieć.

Najlepszą okazją do tego są konsultacje społeczne, które trwają do 19 września. Dotyczą one utworzonego projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030. Zgłaszanie uwag do projektu jest możliwe w formie:

  • pisemnej – uwagi i opinie do projektu strategii rozwoju można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii rozwoju ,w następujący sposób:
    • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
    • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),
    • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: strategia@gminaskawina.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  • spotkania konsultacyjnego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania stacjonarnego w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 17:00 w sali Pałacyku „Sokół” ul. Mickiewicza 7 w Skawinie. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, moderowaną dyskusję z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument, a  następnie możliwość zgłaszania uwag i propozycji z wykorzystaniem formularza. Mając na względzie stan epidemii, powyższe spotkanie może odbyć się w formule zdalnej.

Zachęcamy do wyrażenia opinii. Każdy głos ma znaczenie!

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skawina oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.


Dodatkowych informacji udziela:

Michał Kędzierski

Wydział Rozwoju i Strategii

tel.: 12 277 01 84

e-mail: strategia@gminaskawina.pl

Źródło: UMiG