niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Zagłosuj w BO województwa

25 września startuje głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 13 października mieszkańcy regionu będą mogli wybierać z puli aż 160 różnych zadań. Każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, będzie mógł oddać tylko 1 głos na dowolne zadanie ze swojego subregionu.

W II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego mieszkańcy regionu, którzy ukończyli 16 lat, będą mogli oddać tylko jeden głos, wybierając spośród wszystkich zadań małych (czyli o zasięgu całego powiatu) i dużych (o zasięgu subregionu). Głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka (nie trzeba być zameldowanym).

Głosować można na trzy sposoby:

– przez stronę internetową www.bo.malopolska.pl,
– na kartach do głosowania (urny będą dostępne w 15 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m. in. krakowskich oddziałach urzędu marszałkowskiego oraz w jego agendach w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu czy Nowym Targu),
– za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; – koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania: KLIKNIJ TUTAJ

Karta do głosowania: POBIERZ TUTAJ

Zasady wypełniania papierowej karty do głosowania: KLIKNIJ TUTAJ

Głosowanie potrwa od 25 września do 13 października.

Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski. Wśród zadań zgłoszonych i dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Małopolski, a tym samym mającym szanse być zrealizowanymi na terenie gminy Skawina są:

„Założenie ogrodu sensorycznego wspomagającego terapie zajęciowe z Pacjentami szpitala dziecięcego w Radziszowie” – ogród sensoryczny, jako zielona sala do terapii i edukacji, będzie stanowić wsparcie i uzupełnienie procesu leczenia szpitalnego. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni ogrodu sensorycznego, dostępnego również dla osób niepełnosprawnych, dla których zwykłe ogrody często są niedostosowane oraz niedostępne. (Szczegółowe informacje o projekcie: KLIKNIJ)

„Instalacja tablic informacyjnych o stanie powietrza na terenie Gminy Skawina” – celem zadania jest informowanie o aktualnie występującym stężeniu zanieczyszczeń powietrza (w tym pyłem zawieszonym PM10, tlenkiem azotu, tlenkiem siarki) oraz o bieżącej sytuacji meteorologicznej. (Szczegółowe informacje o projekcie: KLIKNIJ)

Wykaz punktów, w których można oddać głos: KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: UMWM w Krakowie