niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Zamkną pierwszy odcinek obwodnicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie uprzejmie informuje o zamknięciu pierwszego odcinka obwodnicy Skawiny (od skrzyżowania z ul. Krakowską za węzłem autostradowym do skrzyżowania z ul. Chmielka i ul. Hałacińskiego) na okres 10 dni. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

20-29 sierpnia 2018 r. – zamknięcie pierwszego odcinka obwodnicy Skawiny (od skrzyżowania z ul. Krakowską za węzłem autostradowym do skrzyżowania z ul. Chmielka i ul. Hałacińskiego) – prace przy wymianie nawierzchni i budowie ciągu pieszo-rowerowego.

Prace te spowodują, że w ww. okresie obwodnica na tym odcinku (od skrzyżowania z ul. Krakowską do rejonu skrzyżowania ul. Chmielka i ul. Hałacińskiego) będzie całkowicie nieprzejezdna, przy czym zostanie utrzymany dojazd do przyległych firm. Organizacja ruchu na poszczególnych etapach inwestycji będzie regulowana oznakowaniem – prosimy o uważne śledzenie wprowadzanych zmian (pierwsze prace na tym odcinku rozpoczną się już 16 sierpnia 2018 r.).

Pragniemy poinformować również, iż ETAP II polegać będzie na przebudowie skrzyżowania ul. Hałacińskiego, ul. Chmielka z obwodnicą Skawiny na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo). O dokładnym terminie rozpoczęcia Etapu II oraz czasie realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem wykonawcy inwestycji:

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Piotr Przesławski
tel.: 787 929 139

Powyższe rozwiązanie jest podyktowane obowiązującym harmonogramem inwestycji określonym przez Ministerstwo Infrastruktury oraz możliwością maksymalnej intensyfikacji prac (co pozwoli zminimalizować czas trwania uciążliwości), a jednocześnie zostało poprzedzone konsultacjami pomiędzy zarządcą drogi (gminą Skawina) a inwestorem i przyszłym zarządcą (GDDKiA), co pozwoliło wybrać optymalny wariant.

Źródło: GDDKiA/GK