sobota, 23 września 2023 Imieniny: Bogusław, Tekla

Zamknięcie odcinka obwodnicy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami uprzejmie informujemy, że od 8 października 2018 r. zostanie zamknięty odcinek obwodnicy Skawiny w rejonie skrzyżowania z ul. S. Chmielka i ul. płk. A. Hałacińskiego. Jest to II etap inwestycji.

Planowane zamknięcie:

8 października 2018 r. na około 44 dni, nastąpi zamknięcie odcinka obwodnicy Skawiny w rejonie skrzyżowania z ul. S. Chmielka i ul. płk. A. Hałacińskiego – prace polegać będą na przebudowie skrzyżowania ul. płk. A. Hałacińskiego, ul. S. Chmielka z obwodnicą Skawiny na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) wraz z budową zatok autobusowych.

Prace te spowodują, że w ww. okresie obwodnica na tym odcinku będzie całkowicie nieprzejezdna, przy czym zostanie utrzymany dojazd do przyległych firm. Organizacja ruchu na poszczególnych etapach inwestycji będzie regulowana oznakowaniem – prosimy o uważne śledzenie wprowadzanych zmian (pierwsze prace na tym odcinku rozpoczną się już 8 października 2018 r.).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem wykonawcy inwestycji:

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Piotr Przesławski
tel.: 787 929 139

Powyższe rozwiązanie jest podyktowane obowiązującym harmonogramem inwestycji określonym przez Ministerstwo Infrastruktury oraz możliwością maksymalnej intensyfikacji prac (co pozwoli zminimalizować czas trwania uciążliwości), a jednocześnie zostało poprzedzone konsultacjami pomiędzy zarządcą drogi (gminą Skawina) a inwestorem i przyszłym zarządcą (GDDKiA), co pozwoliło wybrać optymalny wariant.

Źródło: UMiG/Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.