środa, 24 lipca 2024 Imieniny: Kinga, Krystyna

Zelczyńska SP „Szkołą Uczącą Się”

Uzyskanie tytułu „Szkoły Uczącej Się” placówka otrzymała przystępując do programu i realizując założenia edukacyjne oraz wdrażając strategię oceniania kształtującego. Czy się opłaciło? I jakie efekty udało się szkole osiągnąć? O tym wszystkim piszemy poniżej – zapraszamy.

Nasi uczniowie chcą się uczyć, są aktywni i bardziej odpowiedzialni za swoje uczenie się. Mają silniejsze poczucie własnej wartości. Wiedzą, czego mają się nauczyć, znają kryteria dobrze wykonanej pracy. Razem z nami czerpią radość i satysfakcję z osiągniętych celów. Nie boimy się podejmować wyzwań, jakie pojawiają się podczas wdrażania kolejnych strategiimówi dyrektor szkoły Teresa Dąbrowska.

16 grudnia odbył się Panel Koleżeński. Tego dnia do Zelczyny przyjechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Babicach, Gimnazjum nr 1 w Jaworznie, oraz z Gimnazjum w Ornontowicach. Nad przebiegiem panelu czuwała trenerka z Centrum Edukacji Obywatelskiej Mirosława Motyka. Panel rozpoczął się od lekcji koleżeńskich prowadzonych równolegle w sześciu klasach przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zelczynie: Beatę Morek, Marcina Kaszubę, Magdalenę Ocetkiewicz, Agnieszkę Pawlicę, Marię Przebinda i Danutę Wicher. Paneliści mieli możliwość zaobserwowania jak strategie oceniania kształtującego zmieniły sposób nauczania i uczenia się. Na obserwowanych lekcjach uczniowie znali cele lekcji i z dużym zaangażowaniem dążyli do ich osiągnięcia. Świadomie i umiejętnie dokonywali oceny koleżeńskiej, w przemyślany sposób potrafili uzasadnić, czego się nauczycieli i nad czym muszą jeszcze popracować. Obserwatorzy podkreślali umiejętne wykorzystanie wielu ciekawych metod aktywizujących, technik „okejowych”, aktywną postawę uczniów, umiejętność współpracy w grupie i w parach oraz przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami.

Druga część panelu rozpoczęła się od krótkiego programu artystycznego zaprezentowanego przez uczniów. Następnie liderki Magdalena Ocetkiewicz, Maria Przebinda i Danuta Wicher w formie prezentacji podsumowując udowodniły zebranym, że założenia zostały osiągnięte.

Finalnym momentem panelu była dyskusja world cafe, w której poza panelistami, uczestniczyli nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, a wśród nich: Ewa Masłowska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie, Marek Marzec – kierownik wydziału Edukacji i Zdrowia, Janusz Śmiech – sołtys Zelczyny, Grzegorz Lelek – sołtys  Ochodzy, przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Ciernia wraz z innymi przedstawicielami rady. Uczestnicy dyskusji dzielili się swoimi doświadczeniami oraz oczekiwaniami wobec szkoły, a wnioski i ciekawe propozycje rozwiązań posłużą, jako źródło dobrych pomysłów do wykorzystania w pracy szkoły.

Spotkanie zakończyło się nadaniem szkole jako pierwszej w gminie, a jednej z niewielu w województwie małopolskim tytułu Szkoły Uczącej Się. Gratulacje w imieniu wszystkich nauczycieli odbierała dyrektor szkoły Teresa Dąbrowska.

Tekst: Danuta Wicher, Maria Przebinda

Źródło: SP w Zelczynie