czwartek, 22 lutego 2024 Imieniny: Marta, Malgorzata

Zobacz nową sieć szkół w gminie

Przygotowany i przedstawiony na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Skawinie, 2 marca 2017 roku, projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego uzyskał pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty. Poniżej przedstawiamy informację o nowej sieci szkół.

Podczas sesji 29 marca 2017 roku przyjęta została uchwała nr XXVIII/403/17 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przyjęcie uchwały oznacza, że dzieci urodzone w 2010 roku i młodsze, rozpoczną naukę w ośmioklasowych szkołach podstawowych, które posiadają nowe obwody.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych zostanie ogłoszona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, co nastąpi w 14 dni po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wykaz szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im Kazimierza Wielkiego
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kopance
 • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
 • Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Pozowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radziszowie
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzozowie
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej
 • Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie

Szczegółowe informacje TUTAJ.

Źródło: UMiG