niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Żołnierska przysięga na rynku

W sobotę 10 lutego na płycie skawińskiego Rynku ponad 130 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wypowiedziało słowa przysięgi stając się żołnierzem Sił Zbrojnych RP. Przysięga wojskowa jest zakończeniem intensywnego 27-dniowego szkolenia podstawowego, podczas którego przyszli żołnierze poznają m.in.: regulaminy, musztrę, zasady posługiwania się bronią i podstawowymi środkami łączności. Szkolenia realizowane były w 6 Batalionie Logistycznym oraz 5 Pułku Dowodzenia.

Przysięgę złożyło 137 żołnierzy, wśród nich 28 kobiet. To reprezentanci dwóch jednostek wojskowych: 5 Pułku Dowodzenia, którym towarzyszył dowódca płk Mariusz Toporek oraz 6 Batalionu Logistycznego, którym towarzyszył dowódca ppłk Damian Gwizdal. Podczas uroczystości sześciu szeregowych elewów z 5 Pułku Dowodzenia i czterech szeregowych elewów z 6 Batalionu Logistycznego wyróżniono listami gratulacyjnymi za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

Burmistrz Norbert Rzepisko powitał żołnierzy, dziękując za poświęcenie, życzył wytrwałości w dalszej służbie. Nawiązał też to daty 10 lutego przybywając na Rynek bezpośrednio z uroczystości w Jurczycach, gdzie uczczono 104. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Przypomnijmy, 10 lutego 1920 roku Generał Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego, wrzucając do Bałtyku platynowy pierścień, symbolicznie zaślubił Polskę z morzem. Był to kulminacyjny punkt w procesie przywracania Pomorza do odrodzonej Rzeczpospolitej.

– Wypowiadając głośno słowa roty Przysięgi Wojskowej świadczycie o waszym patriotyzmie oraz gotowości do najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Dzisiaj ta przysięga nabiera nowego wymiaru. Gdy za naszą wschodnią granicą toczy się konflikt zbrojny, umierają nie tylko żołnierze, ale również ludność cywilna w tym dzieci, my żołnierze Wojska Polskiego musimy być przygotowani i gotowi na to, aby bronić niepodległości i granic naszej Ojczyzny – mówił do żołnierzy płk Mariusz Toporek, dowódca 5 Pułku Dowodzenia.

Obecny w Skawinie był również płk Piotr Seroka przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie, który powiedział do żołnierzy, ich rodzin i zebranych mieszkańców:

– Służba wojskowa to zdolność do poświęceń do poświęceń tych najwyższych. To definiuje żołnierza i odróżnia od pozostałych profesji. Służba wojskowa to pewna moralność, która powinna cechować i cechuje w wielu aspektach każdego z nas tu stojących. Bo przecież czynnik materialny nie będzie w stanie sprostać tym wyzwaniom, które czekają na żołnierzy na polu walki – zaznaczył płk Piotr Seroka.

PRZYSIĘGA WOJSKOWA

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić.
a sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.”

Źródło: UMiG