poniedziałek, 25 października 2021 Imieniny: Daria, Wilhelmina

ZUS wstrzymał świadczenia na 4 mln

Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich przez Oddział ZUS w Krakowie po pierwszym półroczu 2016 r. wyniosła ponad 4 mln złotych.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Zgodnie z najnowszymi danymi, w pierwszym półroczu 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Krakowie przeprowadził prawie 10 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 412 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła ponad 296 tys. zł.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł do ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od stycznia do czerwca 2016 r. obniżono wypłaty o 3,67 mln zł dla 3,139 tys. osób.

Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest dłuższe niż
7-dniowe opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w pierwszym półroczu  1,6 tys. osób i opiewało na sumę ponad 105 tys. zł.

Źródło: Inf. prasowa ZUS